Vegetatielegger Rijkswaterstaat

Het probleem.

Rijkswaterstaat had opdracht gegeven aan een externe partij voor het bouwen van een applicatie voor de vegetatielegger. De opdracht behelste tevens de voorwaarde gebruik te maken van open source en van de pdokkaart. De gebouwde oplossing had de pdokkaart op de verkeerde manier geïntegreerd en had hierbij de overeenkomstige broncode met PDOK kaart van Geonovum losgelaten. Ook werd voor de basiskaart geen gebruik gemaakt van PDOK kaartdiensten maar van ESRI arcgis server. dogodigi kreeg opdracht om de integratie te verbeteren.

De oplossing.

Nadat de pdokkaart was verbeterd is met behulp van de PDOK kaart wizard een nieuwe basis gemaakt die vervolgens is voorzien van een aantal maatwerk componenten.

Website.
Vegetatielegger
Opdrachtgever.
Rijkswaterstaat
Project Type.
Software ontwikkeling, advies, systeemarchitectuur en -beheer (devOps)
Technologie.
javascript / OpenLayers / JQuery / css
Partners.
terglobo en Zuidt