Humanitarian OpenStreetMap

Sociale betrokkenheid.

Binnen de OpenStreetMap beweging is er een speciaal initiatief genaamd Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT). Dit collectief van mensen over de hele wereld zet zich in om te voorzien in actuele en speciaal op een behoefte toegespitste OpenStreetMap data. Bij calamiteiten of rampen worden projecten gestart waar mensen zich voor kunnen aanmelden en iedereen kan meedoen. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn:

  • De aardbeving op Haïti
  • Typhoon Haiyan
  • Droogte en hongersnood in Somalië

Onze activiteiten.

dogodigi zet zich belangenloos in om HOT te ondersteunen. We doen dit door:

  • Deel te nemen in projecten en tekenwerkzaamheden te verrichten
  • Vertalingen uit te voeren voor de HOT websites en project-gereedschappen
  • Via sociale media te attenderen op HOT activiteiten
  • Donaties
Website.
hot.openstreetmap.org
Project Type.
Sociale betrokkenheid
Activiteiten.
OpenStreetMap tekenwerk en scripting
Vertaling in diverse software onderdelen